ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ขนาด ๗.๕ Fr. ๓๔CC,๔๐CC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:25:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qqmt