ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin + Pro BNP อัตโนมัติในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตาม

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:15:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c84x