ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซแผ่นชนิดพับแล้วมีขนาด ๖”x๖” หนา ๒๔ ชั้น จำนวน ๑๖,๖๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๔  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2021 เวลา 01:45:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uxet