ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)            เลขที่ e b๔๐  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:51:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/313a