ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type ๕ สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๗๔๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เลขที่ eb๓๙  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:47:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yrlx