ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำกรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง จำนวน ๒๑,๗๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๕  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:44:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fid