ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:03:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tkm8