ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต (ABD) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:03:08