ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต (ABD) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสาร

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:03:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jj64