ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อชุดให้เกล็ดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:12:54