ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อชุดให้เกล็ดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ