ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ CD๔ อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:12:00

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z598