ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตาม

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:06:24

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vv7z