ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb21/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  2563

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:18:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ch4s