ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตาม

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:12:19

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cmf3