ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวนประมาณการจะซื้อ 32 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb17/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้น รายละเอียดตาม

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:04:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ad4h