ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียด ตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:38:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dlpb