ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 29 เมษายน 2022 เวลา 10:42:30