ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 26 เมษายน 2022 เวลา 11:04:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w855