ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb01/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xj6z