ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดให้เลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2022 เวลา 10:24:32