ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดให้เลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2022 เวลา 10:24:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/78wg