ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ (PG๖๕๐๐๐๗๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 30 ธันวาคม 2021 เวลา 11:09:51

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o4jg