ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นตรวจค่าฮีโมโกลบิลในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 ธันวาคม 2021 เวลา 03:51:31