ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb09/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 นั้น รายละเอียดตาม

ประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 03:29:37

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qg2i