ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 10:53:40

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/afh