ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Reticulocyte count ของเครื่องตรวจนับอัตโนมัติจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาตรวจ Reticulocyte count ของเครื่องตรวจนับอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. M-5๘DR Diluent (ต L.) จำนวน ๒๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖0,000,00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. M-5๘FR Dye (๑๒ ml.) จำนวน ๒๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒00,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:47:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6es