ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวนประมาณการจะซื้อ 150 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb04/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 04:00:17