จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ปรับปรุงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 01:34:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eunj