ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:41:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p1k2