ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะโดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้นประกาศผู้ชนะUntitled

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ydvu