ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม-อาหาร อาคารหลวงพ่อแช่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 ห้อง (บริเวณหน้าอาคารหลวงพ่อแช่ม จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางเมตร)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ccny