ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องยนต์ Commins) ขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง ที่หมดความจำเป็นใช้งาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yyhm