ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:42:47