ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:42:47

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r0lj