จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:42:00

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j9f2