จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้งขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 11:21:52

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xibz