จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 26 มีนาคม 2024 เวลา 06:52:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1x7z