จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบา15ทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:28:15

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g0po