จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

  • เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ
  • เครื่องตรวจวัดสัญญาณสื่อประสาทฯ
  • เตียงผ่าตัดทั่วไปฯ
  • เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
  • ชุดฝึกกการเคลื่อนไหวแบบเสมือนจริง
  • เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักของเท้าฯ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:29:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0bs0