ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ เอกสารประกอบต่างๆ สามารถดาวส์โหลดในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/46bh