น้ำถังขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวนประมาณการจะซื้อ 32,500 ถัง

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:21:13