ซื้อแก๊สไนตริกออกไซด์ (NO) ขนาดบรรจุถังอลูมิเนียม 50 ลิตร จำนวนประมาณการจะซื้อ 4 ถัง