ซื้อแก๊สไนตริกออกไซด์ (NO) ขนาดบรรจุถังอลูมิเนียม 50 ลิตร จำนวนประมาณการจะซื้อ 4 ถัง

ปรับปรุงเมื่อ 10 มีนาคม 2021 เวลา 09:28:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/x