ซื้อเครื่องปรับอากาศคอนเดนซิ่ง จำนวน 2 รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:14:47

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/flb