ซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 08:51:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xile