ซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน 3 รายการ