ซื้อน้ำยาเคมีป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน (BOILERMATE IS-102THN) จำนวนประมาณการจะซื้อ  150  ถัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ