ซื้อน้ำยาเคมีป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน (BOILERMATE IS-102THN) จำนวนประมาณการจะซื้อ  150  ถัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:05:46