ซื้อชุดสำหรับล้างบาดแผลทางศัลยกรรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 150 กล่อง