จ้างย้ายลิฟท์จากอาคารศัลยกรรมไปอาคารสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงเมื่อ 10 มีนาคม 2021 เวลา 09:23:16

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dza