จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เปลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ