จ้างก่อสร้างบ่อลิฟท์ ณ อาคารสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 08:52:09