ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน     จำนวน 91 รายการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564