ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน     จำนวน 91 รายการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:16:11