นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบรางวัลในโครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง และทรัพยากรสุขภาพ ของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผอ.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์จัดเก็บรายได้ รพ.วชิระภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมศูนย์จัดเก็บรายได้ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่11(ระดับ A/S) และได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมของศูนย์จัดเก็บรายได้ดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4k6