ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ขอให้ผู้ประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ทั้ง 5 แห่ง

  • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  • โรงพยาบาลฉลอง
  • โรงพยาบาลป่าตอง
  • โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
  • โรงพยาบาลถลาง

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นเวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ
*ทั้งนี้หากเป็นวัคซีนชนิด AZ กำหนดให้ลงทะเบียนไว้ เมื่อครบ 12 คน  ทางโรงพยาบาลจะนัดมาฉีดในวันเวลาเดียวกัน

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/26le